ALECTO s.r.o.

Michala Kišša 1 , 911 05 Trenčín
Ing. Pavol Šrámek
Tel.: +421 905 510 155
E-mail: alectosro@gmail.com

IČO: 47 924 331
DIČ: 2024149809
IČ DPH: SK2024149809

Bankové údaje:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK9009000000005062474458
SWIFT: GIBASKBX