Vážení zákazníci,

dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti niekoľko hlavných zásad, ktoré je potrebné pri aplikácii produktov systému FLEX-C-MENT dodržať, aby bol výsledok Vašej práce nielen estetický, ale aj kvalitný a trvácny.

Dôležitá je príprava povrchu a priestoru pred vlastnou aplikáciou

  • pripravte si dostatočný priestor v okolí aplikácie. Ak idete pracovať vonku, odstráňte trávu z okrajov betónu. Zabezpečte všetok porast – okrasné kríky okolo plochy tak, aby Vám neprekážali pri práci a tiež aby z nich vietor nemohol naviať listy na čerstvú urobenú plochu.

  • skontrolujete a očistite celú plochu od špiny, prachu, odlupujúcej sa farby alebo betónu, atď., všetky porušené časti musia byť odstránené. Na odstránenie mastných škvŕn použite kvalitný odmasťovač. Ak je na ploche pleseň, môžete ju zvyčajne odstrániť pomocou bielidla a drôtenej kefky a potom opláchnite vodou pomocou tlakového čističa.

  • oprava prasklín. Vyskytujú sa 2 typy prasklín v betóne. Ukončené tzv. „mŕtve“ praskliny sú spravidla menej zreteľné a neprechádzajú celou plochou povrchu od jedného okraju po druhý. Tieto praskliny majú veľmi malú tendenciu sa zväčšovať a spravidla nevyžadujú opravu. “Živé trhliny“ sú tie, ktoré zvyčajne vedú z jednej strany betónu na druhú. Praskliny môžete opraviť ešte pred aplikáciou hlavnej vrstvy materiálu, ale pri úplnom zlomení betónového podkladu sa každá časť zlomeného betónu pohybuje nezávisle od seba podľa teplotných zmien. Pokiaľ boli v podkladovom betóne pred aplikáciou takéto praskliny, je vysoko pravdepodobné, že pri pnutí vznikajúcom aj pri miernom pohybe podkladových materiálov nanesená tenká vrstva Flex-C-Mentu praskne nad miestom pôvodnej trhliny. V takomto prípade sa snažíme vybrať a aplikovať na plochu vzor, ktorý bude prasklinu opticky eliminovať.

  • pri aplikácii väčších plôch vytvorte dilatačné škáry. Treba brať do úvahy tepelnú rozťažnosť a pokiaľ nie sú vytvorené dilatačné medzery, materiál sa nemá kam roztiahnuť a vplyvom pnutia v ploche môžu vzniknúť mikropraskliny, niekedy až viditeľné praskliny. Ak na ploche, kam má byť aplikovaná vrstva Flex-C-Mentu už existujú dilatačné škáry, je potrebné ich zachovať. V novej vrstve materiálu vytvorte dilatácie priamo nad tými, ktoré sú v podklade. Tam, kde dilatácie nie sú, je potrebné ich vytvoriť vo vzdialenosti každé 4m. V žiadnom prípade nevytvárajte celistvé plochy väčšie ako 4x4m. Vždy je potrebné vziať do úvahy existujúci priestor, ktorý je potrebné rozdeliť pravidelne, aby bol výsledný efekt estetický. Vytvorte dilatačnú medzeru od steny, od zábradlia, stĺpov a všetkých pevných predmetov.

  • použitie hydroizolácie – odporúčam hlavne pri aplikáciách vo vonkajšom prostredí. V prípade, že nepoužijete hydroizoláciu, problém môže nastať po aplikácii na starý podklad, ktorý má tendenciu nasávať vlhkosť.  Ak nie je podklad správne odizolovaný, takmer vždy obsahuje nejaké množstvo vody. Nová, nanesená vrstva podlahovej zmesi, naimpregnovaná farbou prípadne aj lakom, vytvorí nepriepustnú vrstvu, ktorá zachytí všetky emisie vodných pár z podkladovej dosky. Ak táto para vyvinie väčší tlak ako je pevnosť spojenia medzi vrchnou vrstvou a podkladovou doskou, môže sa vrchná vrstva oddeliť od podkladovej dosky. Tomuto problému sa dá predísť použitím hydroizolácie, ktorá vytvorí parozábranu medzi spodnou podkladovou doskou a novou vrstvou podlahy.

  • naplánujte si postup razenia foriem. Je to obzvlášť dôležité pri razení veľkých plôch. Určite, odkiaľ sa začne raziť, kadiaľ sa bude postupovať a kde sa razenie ukončí.

  • neaplikujte, na zamrznutých povrchoch a v počasí keď je okolitý vzduch alebo teplota povrchu pod bodom mrazu alebo sa predpokladá, že klesne pod 5 ° C. Ak je aplikácia v danom čase nevyhnutná na miešanie použite nemrznúce kvapaliny.

Zvlhčovanie povrchu pred aplikáciou a po aplikácii

Niektoré povrchy bývajú veľmi suché alebo pórovité a majú tendenciu absorbovať veľké množstvo vody. V týchto prípadoch odporúčame navlhčiť povrch najmenej 12 hodín a opakovane 1 hodinu pred začatím aplikácie. Pred začatím práce na povrchu nesmú byť žiadne kaluže vody, povrch má byť iba jemne navlhčený. Týmto predídete prudkému úbytku vody z nanesenej vrstvy materiálu a minimalizujete možnosť vzniknutia prasklín. Taktiež, je dôležité zvlhčovanie povrchu po aplikácii Flex-C-Mentu. Po ukončení razenia a vytvrdnutí materiálu je potrebné udržiavať povrch vlhký, polievať ho vodou minimálne 2 až 3 dni, samozrejme všetko v závislosti od počasia a miesta aplikácie (ročné obdobie, interiér alebo exteriér a pod.).

Použite prvý kontaktný náter Primer 100
http://www.eshop.flexcement.sk/prvy-kontaktny-nater-primer-100
Povrch, kam budete zmes OVERLAY MIX, WALL MIX prípadne UNDELAY MIX aplikovať, musí byť natretá prvým kontaktným náterom, ktorý zabezpečí pevné spojenie podkladu a FLEX-C-MENT zmesi. Produkt sa neriedi, nanáša sa na podklad štetcom alebo maliarskym valcom. Aplikujte v súvislej vrstve tak, aby bol celý povrch prekrytý. Povrch nesmie byť mastný alebo pokrytý plesňou. Podklad nemusí byť úplne suchý, môže byť aj mierne vlhký. Podlahovú, stenovú alebo podkladovú zmes naneste na kontaktný náter, pokiaľ je ešte vlhký - mierne lepkavý. Ak začnete WALL MIX nanášať skoro, keď ešte nie je kontaktný náter „zavädnutý“, materiál bude zo steny padať, alebo sa bude po nej kĺzať. Nikdy si nenatrite dopredu väčšiu plochu,  pretože ak na ňu nestihnete zmes naniesť, kontaktný náter uschne, získa sklovitý efekt a ďalšia vrstva či už stenová alebo podlahová na nej nebude vôbec držať. Nepoužívajte na zamrznutých povrchoch. Neaplikujte, keď je okolitý vzduch alebo teplota povrchu pod bodom mrazu alebo sa predpokladá, že klesne pod 5 ° C v priebehu 4-8 hodín.

Správne určite hrúbku nanášaného materiálu

Správny výber vzoru pre razenie a hlavne určenie hrúbky nanášaného materiálu je dôležité. Každá forma má predpísanú minimálnu hrúbku nanášaného materiálu, do ktorého sa má raziť. Ak materiálu nie je dostatok, forma sa dobre neotlačí a nevytvorí sa pekný vzor.

Nanesenie a uhladenie materiálu na ploche pred razením

V prípade aplikácie na podlahy, používate zmes OVERLAY Mix http://www.eshop.flexcement.sk/zmes-na-podlahy-overlay-mix-27-2-kg-vrece, ktorú nanášate najprv malým hladidlom. Ak sa chcete vyhnúť šmuhám, ktoré vznikajú pri hladení po rohoch od štandardného obdĺžnikového murárskeho hobla, používajte obojstranne oválne hladítko http://www.eshop.flexcement.sk/ovalny-hobel-45-cm. V prípade veľkých plôch použite veľké hladidlo s možnosťou nastavenia hrúbky zmesi, aby bol podlahový náter rovnomerne nanesený. Vyrovnajte povrch a zhruba ho upravte magnéziovým oválnym hladítkom http://www.eshop.flexcement.sk/ovalny-hobel-45-cm-1, ktoré sa používa na prvotné vyhladenie povrchu materiálu. Jeho výhodou je, že z materiálu nevyťahuje vodu na povrch. Použitím tohoto hladítka predchádzate riziku vytvorenia prasklín. Ak použijete farebný vytvrdzovač povrchu http://www.eshop.flexcement.sk/farebny-vytvrdzovac-povrchu-color-hardener-26-kg, rozprášte ho na povrch ešte pred finálnym uhladením a zapracujte ho do povrchu magnéziovým hoblom. Ak máte problém farebný vytvrdzovač do povrchu zapracovať pokropte ho vodou zmiešanou s produktom Modifier 300 http://www.eshop.flexcement.sk/polymerna-prisada-modifier-300. Na navlhčenie povrchu môžete použiť rozprašovač. Pre finálne uhladenie použite obojstranne oválne hladítko, ale tak, aby ste ho použili čo najmenej. Pamätajte si, čím viac povrch uhládzate, tým sa Vám naň dostane viac nadbytočnej vody alebo bublín.
V prípade aplikácie na steny používate zmes WALL Mix
http://www.eshop.flexcement.sk/zmes-na-steny-wall-mix-22-7kg-vrece. Dôležitým faktorom je hrúbka vrstvy, ktorá závisí od vybranej formy. Ak chcete iba textúru alebo plytký vzor, tak hrúbka vrstvy by mala byť približnec od 7 do 13 mm. Ak ste si vybrali hlbšiu textúru, je potrebné naniesť až 20 mm, alebo ak je nutné aj hrubšiu vrstvu. V prípade vrstvy hrubšej ako 20 mm aplikovanej na hladký povrch si pomôžte tak, že najskôr si pripravíte zdrsnenú podkladovú vrstvu, pretože sa inak sa Vám bude materiál pod vlastnou váhou po stene kĺzať a padať na zem. Podkladovú vrstvu vytvoríte tak, že na stenu nanesiete takú hrúbku Wall Mixu,  aby ste dosiahli rovný povrch a následne doň s použitím vhodného náradia (hrabličky, hrebeňový hobel) urobíte vodorovne čiary alebo vlnovky. Toto Vám pomôže pri nanášaní druhej hrubšej finálnej vrstvy udržať  materiál na stene. Nechajte stáť do ďalšieho dňa a až potom naneste finálnu vrstvu. Zdrsnenie povrchu je veľmi dôležité a pred nanesením finálnej vrstvy zasa najskôr použite prvý spojovací kontaktný náter PRIMER 100 http://www.eshop.flexcement.sk/prvy-kontaktny-nater-primer-100. Stenovú zmes Wall Mix použite do 20 až 40 minút po vymiešaní zmesi. V každom prípade, či robíte podkladovú alebo finálnu vrstvu je dôležité, aby ste sa vyhli prílišnému vyhládzaniu povrchu. Čím viac vyhladzujete povrch, tým je ťažšie pridávanie ďalšieho materiálu, ktorý má potom tendenciu padať, prípadne v povrchu môžu vzniknúť bubliny alebo praskliny alebo prasknutie spojiva.

 

Separovanie foriem

Separátor foriem sa používa na oddelenie formy od povrchu materiálu preto, aby sa pri odtláčaní nelepila zmes na formu a nedochádzalo k vytrhávaniu kusov materiálu z povrchu. Na separovanie foriem pri ich narážaní do povrchu čerstvo naneseného materiálu použite osvedčený tekutý separátor http://www.eshop.flexcement.sk/separator-foriem-tekuty-2l alebo práškový separátor - šedý separačný púder http://www.eshop.flexcement.sk/separacny-puder-sedy-release-powder-grey-20kg prípadne farebný separačný púder http://www.eshop.flexcement.sk/separacny-puder-farebny-release-powder-colored-5kg. Pri použití tekutého separátora, nestriekajte povrch dopredu, aby neuschol. Separátor by mal byť aplikovaný tesne pred vtlačením formy a to na materiál, kam sa bude raziť ako aj na formu, ktorou sa bude raziť. Dávajte však pozor, aby povrch nebol príliš mokrý. Ak na vodorovné plochy – podlahy použijete práškový separátor – púder, aplikuje ho na čerstvo nanesený materiál v súvislej tenkej vrstve. Neaplikujte z veľkej vzdialenosti, pretože, hrozí riziko odnášania prášku vetrom. Prášok je vodoodpudivý. Nadbytočný prášok môžete odstrániť najskôr po uplynutí jedného dňa po aplikácii. Výrobok obsahuje obsahuje mikroskopické prachové zrná, preto pri práci používajte ochranné pomôcky.


Razenie

Majte na pamäti, že keď nanesiete vrstvu materiálu, musíte do nej v správnom čase začať odtláčať formy. Ak budete raziť formy do materiálu v ideálnom čase, urobíte do materiálu pekné odtlačky, vytvoríte pekné vzory alebo textúry. Ak správny čas zmeškáte a povrch necháte príliš zaschnúť, povrch zatvrdne a razenie vôbec nebude možné.

Zvýrazňovanie farieb a dodávanie antického vzhľadu

Accent Enhancer http://www.eshop.flexcement.sk/zvyraznovac-povrchu-accent-enhancer je produkt na zvýrazňovanie a zosvetľovanie farieb. Jeho použitím môžete dosiahnuť úžasný, realistický a autentický vzhľad. Zmiešajte malé množstvo prípravku Accent Enhancer s vopred pripraveným produktom Modifier 300 zmiešaným s vodou, aby ste dosiahli pastovú konzistenciu. Potom navlhčite špongiu a jemne ju namocte do pripravenej zmesi. Držte špongiu rovno a zľahka ňou trite po povrchu na tých miestach, ktoré chcete zvýrazniť. Trite povrch opatrne, aby sa Vám nevytvárali šmuhy. Zhruba po 10 až 20 minútach, keď Accent Enhancer vyschne, začnite s aplikáciou farby.

Výber farieb a farbenie

Cieľom je taký výber farby, aby povrch pôsobil prírodne, reálne a hlavne esteticky. Ak si nie ste istý výberom farby alebo aj vzoru, urobte si najskôr vzorku na menšej vedľajšej ploche. Neponáhľajte sa pri farbení!
Na zafarbenie povrchu materiálu potrebujete dva produkty:
Tekutá farba (Liquid Colors) je to farebný tekutý roztok s vysokou koncentráciou farebných pigmentov. Pred použitím tekutej farby obsah fľaše vždy dôkladne premiešajte, pretože farebné pigmenty sú usadené v spodnej časti fľaše.
Stabilizátor farieb (Flex Sealer) je produkt, ktorý zabezpečuje, aby došlo k hĺbkovému zafixovaniu farieb do materiálu.

Tekutá farba (Liquid Color)
Tekuté farby zmiešajte so stabilizátorom farieb Flex Sealer a vodou v rôznom pomere závislom od požadovanej intenzity farby, pričom táto zmes musí obsahovať minimálne 30% stabilizátora.
Základné miešanie môže byť napríklad:
1 diel tekutej farby
10 dielov stabilizátora Flex Sealer
10 dielov vody

Farebná zmes môže byt nanášaná striekaním, štetcom alebo špongiou.

Stabilizátor farieb (Flex Sealer) je produkt, ktorý sa využíva pr i aplikácii tekutých farieb na ich fixáciu v povrchu materiálu.
Stabilizátor zabezpečuje farebnú stálosť nafarbených povrchov. Jeho úlohou je zabezpečenie preniknutia farby pod povrch materiálu a tam ju zafixovať. Flex Sealer sa mieša s tekutými farbami v rôznych pomeroch, ktoré závisia na požadovanej intenzite farby.

Upozornenie:
Pri plochách, ktoré nebudú nalakované, sa odporúča po ukončení farbenia aplikovať na celý povrch čistý nezriedený Flex Sealer za účelom dokonalejšieho stabilizovania - zafixovania farieb v povrchu materiálu. Nikdy nenanášajte na povrch materiálu čistý Flex Sealer pred farbením, pretože ho zafixujete a farby už do materiálu nepreniknú!!!
Taktiež nie je možné tekutou farbou prefarbovať povrchy, ktoré už boli nalakované.

Nanášanie farieb:

Bledšie základné farby nanášajte so špongiou po celom povrchu. Môžete použiť malý mäkký maliarsky štetec, aby ste zatreli štrbinky tam, kde farba neprenikla. Keď základná farba vyschne, namočte štetec do tmavej farby /farba na dosiahnutie antického vzhľadu/ a natrite s ním plochy s hlbšou textúrou. Hneď potom zľahka pretrite povrch vlhkou špongiou. Štrbinky a plochy, kde je textúra hladšia, nechajte tmavé. Vo všeobecnosti platí, čím viac triete textúrovaný povrch, tým lepší výsledok dostanete. Taktiež môžete jemným trením naniesť na jednotlivé kamene rôzne farby, čím získate pestrý vzhľad aplikácie.

Lakovanie povrchu až po úplnom vyschnutí materiálu

Výber vhodného laku a času na lakovanie je veľmi dôležitý krok, pretože ide o poslednú finálnu úpravu povrchu. Lak vyberáme podľa toho, či bude použitý v interiéri alebo exteriéri, či chceme, aby bol povrch lesklý alebo matný, pri viacerých vrstvách laku môžeme finálnym lakom na podlahe alebo schodoch vytvoriť protišmykovú úpravu. Najdôležitejší je však čas lakovania. Povrch lakujeme až po úplnom vyschnutí povrchu, ideálne je skontrolovať suchosť materiálu vlhkomerom, pretože pokiaľ sa lak aplikuje ešte na hoci aj minimálne vlhký povrch, materiál lak neabsorbuje a môže sa stať, že časom sa povrch laku od materiálu oddelí a vytvoria sa v laku netransparentné prípadne až žlté fľaky, ktoré časom popraskajú a lak sa postupne „ošúpe“. Ideálne je lakovať až úplne vyschnutý a vyzretý povrch a to vo dvoch vrstvách. Najskôr riedkym tzv. impregnačným lakom, ktorý do materiálu vsiakne a ako druhú nanášať hrubšiu vrstvu, ktorá celý povrch zaleje a vytvorí lakovú glazúru.